Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:174) in /wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Komornik Sądowy Jerzy Pasionek http://chorzow-komornik.pl Komornik Chorzów Fri, 18 Mar 2016 12:49:44 +0000 pl-PL hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5 25 marca 2016 r. godz. 11:00 – pierwsza licytacja ruchomości http://chorzow-komornik.pl/25-marca-2016-r-godz-1100-pierwsza-licytacja-ruchomosci/ http://chorzow-komornik.pl/25-marca-2016-r-godz-1100-pierwsza-licytacja-ruchomosci/#comments Fri, 18 Mar 2016 12:49:11 +0000 admin http://chorzow-komornik.pl/?p=2656

Sygn. akt Km 2053/13  KM783/14       KM1174/14
Chorzów, dnia 2016-02-12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Jerzy Pasionek, mający
kancelarię w Chorzowie przy ul. Wolności 41 na podstawie art. 867 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że

w dniu  25 marca 2016 roku o godz.  11.00

w Bytomiu przy ul. Żółkiewskiego 18 odbędzie się pierwsza licytacja następujących
ruchomości:

Nazwa Ilość Cena Wartość
(oszacowana)
1. IVECO EUROCARGO 1  25 000,00 zł        25 000,00 zł
ROK PROD. 1996
VIN SBCA1RDH00B023925
2. NISSAN PATROL 2.8 1  20 000,00 zł        20 000,00 zł
DIESEL ROK PROD. 1998
3. ZAGĘSZCZARKA VIBROMAX 2000 1    2 500,00 zł         2 500,00 zł
KOLOR ŻÓŁTY SILNIK
HONDA GX270-270
4. WÓZEK WIDŁOWY LINDE 1    8 000,00 zł         8 000,00 zł
KOLOR SZARO-CZARNY
ROK PROD 1998
5. SAMOCHOD IVECO 1  15 000,00 zł        15 000,00 zł
EUROCARGOROK
VINZCFA75A00W2237839

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji są 3/4 wartości
szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić w kancelarii komornika wadium
w wysokości 10% ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać
w dniu 24 marca 2016 roku godz. 9.00-15.00 oraz w dniu licytacji
25 marca od godz. 9.00  w siedzibie dłużnika adres jak wyżej

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Jerzy Pasionek

]]>
http://chorzow-komornik.pl/25-marca-2016-r-godz-1100-pierwsza-licytacja-ruchomosci/feed/ 0
12 kwietnia 2016 r. godz. 12:00 – pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: Chorzów, ul. Rodziny Oswaldów 21/5 http://chorzow-komornik.pl/12-kwietnia-2016-r-godz-1200-pierwsza-licytacja-spoldzielczego-wlasnosciowego-prawa-do-lokalu-mieszkalnego-chorzow-ul-rodziny-oswaldow-215/ http://chorzow-komornik.pl/12-kwietnia-2016-r-godz-1200-pierwsza-licytacja-spoldzielczego-wlasnosciowego-prawa-do-lokalu-mieszkalnego-chorzow-ul-rodziny-oswaldow-215/#comments Fri, 12 Feb 2016 08:20:12 +0000 admin http://chorzow-komornik.pl/?p=2651

Sygn. akt KM2177/13  KM675/15
Chorzów, dnia 2016-02-09

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Jerzy Pasionek na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, zawiadamia, że w Sądzie
Rejonowym w Chorzowie sala 306 przy ul. Rostka 2 w Chorzowie

w dniu 12 kwietnia 2016 roku o godz. 12:00  

odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego należącego do
dłużników. Lokal położony jest: Chorzów, ul.  Rodziny Oswaldów 21/5.
Lokal nie ma ząłożonej księgi wieczystej (wpisany w rejestrze lokali
własnościowych Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie).
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 162.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości
oszacowania tj. kwotę:    121.500,00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny
oszacowania nieruchomości, tj.16.200,00 zł, najpóźniej do końca dnia
poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto
komornika:

Bank Zachodni WBK SA II O/Bytom nr 45109017790000000103837723

Nieruchomość można oglądać codziennie od czternastego dnia przed licytacją
w godz. 8.00-14.00.
Akta wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w czytelni Sądu
Rejonowego w Chorzowie od czternastego dnia przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod
egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Jerzy Pasionek, informuje,
iż licytacja może nie dojść do skutku, bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Jerzy Pasionek

]]>
http://chorzow-komornik.pl/12-kwietnia-2016-r-godz-1200-pierwsza-licytacja-spoldzielczego-wlasnosciowego-prawa-do-lokalu-mieszkalnego-chorzow-ul-rodziny-oswaldow-215/feed/ 0
12 kwietnia 2016 r. godz. 11:00 – pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: Chorzów, ul. Młodzieżowa 1/84 http://chorzow-komornik.pl/12-kwietnia-2016-r-godz-1100-pierwsza-licytacja-spoldzielczego-wlasnosciowego-prawa-do-lokalu-chorzow-ul-mlodziezowa-184/ http://chorzow-komornik.pl/12-kwietnia-2016-r-godz-1100-pierwsza-licytacja-spoldzielczego-wlasnosciowego-prawa-do-lokalu-chorzow-ul-mlodziezowa-184/#comments Wed, 10 Feb 2016 09:20:04 +0000 admin http://chorzow-komornik.pl/?p=2642

 

Sygn. KM 2295/13, KM 1641/15, KM 2296/13

Chorzów,  dnia 7.02.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Jerzy Pasionek

na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym

w Chorzowie przy ul. Rostka 2 sala 306

w dniu 12 KWIETNIA 2016 ROKU o godz. 11:00

odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – położonego w Chorzowie ul. Młodzieżowa 1/84 stanowiącego własność dłużnika.
Dla lokalu nie założono księgi wieczystej

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 95.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 71.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.9.500,00 zł,
najpóźniej do końca dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki
do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA II O/Bytom
nr 45109017790000000103837723

Nieruchomość można oglądać codziennie od czternastego dnia przed licytacją w godz. 8.00-20.00.

Akta wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Chorzowie

od czternastego dnia przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby
te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Jerzy Pasionek, informuje, iż licytacja może nie dojść do skutku, bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Jerzy Pasionek

]]>
http://chorzow-komornik.pl/12-kwietnia-2016-r-godz-1100-pierwsza-licytacja-spoldzielczego-wlasnosciowego-prawa-do-lokalu-chorzow-ul-mlodziezowa-184/feed/ 0